top of page

חזון

מאמעטפת היא יוזמה קהילתית שצמחה מהשטח, לאור הרצון של נשים מהקהילה להתחבר ולעשות יחד למען נשים אחרות, תוך יצירת קהילתיות ושייכות.

 

מאמעטפת פועלת בשם ערכי היהדות, ערכים של חסד, חברות, ערבות הדדית והפצת אהבת חינם.

 

מאמעטפת היא ארגון ללא מטרות רווח, ומציעה שירותים שונים הניתנים בהתנדבות לנשים בקהילה ביניהם: קבוצת ליווי וירטואלית סגורה ואינטימית להריוניות, ביקורים ומשלוחי מזון ליולדות, מפגשי אמהות ותינוקות, תמיכת דולה לאחר לידה, אירועים קהילתיים וקבוצת פייסבוק.

 

העשייה המשותפת היא מהות הארגון. כל הפעילויות נולדות ומנוהלות על ידי מתנדבות מהשטח. המטרה שעומדת לנגד עינינו הינה חיזוק הערכים היהודיים, יצירת קשרים וחיבורים המחזקים את הקהילה ככלל ואת המשתתפות בה כפרט.

bottom of page